top of page

Pielāgoti konsultāciju risinājumi klientu vajadzībām

​Mūsu pakalpojumi

Kiberdrošības pārbaudes

Veicam kiberdrošības jeb ielaušanās testēšanu saskaņā ar industrijas labo praksi, piemēram, OWASP WSTG 4.2, ASVS 4.0, MSTG, OSSTMM 3, NIST u.c., sniedzot detalizētu atskaiti un plānu, kā identificētos trūkumus novērst - gan web aplikācijām, gan mobilajām aplikācijām, gan API un desktop aplikācijām. Veicam arī kibernoturības un Red team pārbaudes.

Nepārtraukta risku bāzēta kiberdrošības uzturēšana (CISO as a service)

Piedāvājam pārņemt daļu, vai visas klienta uzņēmuma kiberdrošības funkcijas, fokusējoties uz lielākajiem draudiem, veicot periodiskas pārbaudes, kiberdraudu informācijas ievākšanu, kiberincidentu analīzi un darbinieku apmācības.

Sociālā inženierija, pikšķerēšanas pakalpojumi, apmācības

Piedāvājam veikt uzņēmumu sociālās inženierijas pārbaudes, pikšķerēšanas pārbaudes, veicam darbinieku apmācības šajos jautājumos, ņemot vērā katra uzņēmuma industrijas specifiku. 

IT auditi un konsultācijas

Veicam atbilstības auditus atbilstoši ISO/IEC 27001 un citiem labās prakses standartiem un vadlīnijām. Veicam atbilstības auditus atbilstoši MK 442, FKTK Nr. 150, NIS2 direktīvai, DORA (Digital Operational Resilience Act), SOC 2, PCI DSS un citiem normatīvajiem aktiem. Pēc klientu vajadzības sniedzam arī citas kiberdrošības konsultācijas, piemēram, politiku un procedūru izstrādi, risku novērtējumu, darbības nepārtrauktības modelēšanu un izstrādi, kā arī citus pakalpojumus. Veicam arī IT ekspertīzes pakalpojumus strīdu un tiesvedības gadījumos.

IT pārvaldības auditi

Palīdzam klientam novērtēt esošo IT pārvaldības stāvokli, ņemot vērā, industrijas labo praksi un vadlīnijas, piemēram, COBIT 5, ITIL 4, ISO/IEC 20000 u.c. Pēc nepieciešamības, izvērtējam esošo situāciju un sniedzam detalizētu plānu, kā to uzlabot.

IT stratēģija, pētījumu veikšana

Izstrādājam uzņēmuma  IT stratēģiju, ņemot vērā, biznesa noteiktos mērķus un vajadzības, kā arī aktualitātes industrijā. IT stratēģijas izstrādes ietvaros vai atsevišķi, varam veikt IT sistēmu salīdzinājumus un pētījumu, saprotot labāko risinājumu uzņēmuma vajadzībām (apkopojot gan funkcionālas prasības, gan nefunkcionālas). 


Uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas (M&A) IT padziļinātas izpētes konsultācijas (IT Due Diligence)

Uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas procesa laikā, piedāvājam novērtēt esošo IT infrastruktūru, procesus, esošos un plānotos projektus, līgumu analīzi, kā arī kiberdrošības novērtējumu, lai sniegtu pilnvērtīgu informāciju par esošo situāciju un nepieciešamajiem nākotnes ieguldījumiem, un potenciāliem kiberdrošības draudiem, kas var noderēt pārrunu procesā, nosakot uzņēmuma vērtību.

Citas IT un IT vadības konsultācijas

Veicam sistēmu funkcionālo un nefunkcionālo prasību izstrādi, sistēmu veiktspējas novērtējumus, atbalstu projektu vadībā un kvalitātes uzraudzībā u.c. konsultācijas pēc klienta vajadzībām. 

Neatradi aktuālo?

​Ņemot vērā ļoti daudzveidīgās situācijas un iespējamos pakalpojumus, šeit nav uzskaitīti visi pakalpojumi, līdz ar to ierosinām sazināties ar mums, izmantojot zemāk redzamo pogu, lai atrastu labāko risinājumu.

bottom of page